Skip to main content
Industri JHOpinion

Vingklipp inte Sveriges företagarklimat

By 1 juni, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Den svenska flygskatt som regeringen vill införa i januari ger marginell klimatnytta, motsvarande ett par dygns mindre vägtrafik. Däremot får flygskatten betydligt större negativ effekt på företagarklimatet utanför storstäderna. Hör vad några företagare själva säger och gör din röst hörd.

Den 1 januari 2018 träder den omstridda skatten på flygresor i kraft om regeringen får som den vill. De som kommer att drabbas allra hårdast är de som bor och verkar utanför storstäderna, där flyget ofta är det enda realistiska transportalternativet.

Anna Godevärn är vd för Mörsjö Deli i Jämtland. Hon berättar att transportkostnader är en stor kostnadspost för verksamheten.

– Som liten företagare är trycket hårt från alla stora aktörer inom transport och logistik och detta blir ytterligare en tung börda att bära. Största hotet mot oss i Norrlands inland är att en flygskatt förmodligen kommer att slå ut de mindre flygbolagen och om vi får mindre konkurrens kommer flygpriserna att skjuta i höjden!  Troligen kommer vi också att få en kostnadsökning indirekt på våra råvaror och tjänster som vi köper in, säger Anna Godevärn.

Carl-Johan Stålhammar är vd för Wisby Strand. Även den verksamheten är beroende av flyget.

– Som företagare på Gotland är flyget en av två kommunikationslänkar till fastlandet. För såväl merparten av våra kunder som för oss själva är snabba och enkla kommunikationer till fastlandet helt avgörande för vår verksamhet. Dyrare flygresor gör hela vistelsen på Gotland dyrare. Vi kommer behöva anstränga oss ännu hårdare än vad vi gör redan idag för att locka folk till Gotland. Målgruppen och kundunderlaget kommer antagligen att begränsas – och det kommer bli svårare att locka hit kunder, säger Carl-Johan Stålhammar.

Kritiken mot förslaget har varit hård. Fyra av fem svar från remissinstanserna avstyrker eller är negativa till förslaget. Starka protester hörs även från socialdemokratiska politiker runt om i landet. Men regeringens har inte tagit till sig av kritiken.

– Min rekommendation är att regeringen se över riskerna med denna nya skattepålaga, då den kan få helt motsatt effekt och hämma företagsamheten, säger Anna Godevärn.

Gå in på ettslagiluften.nu och gör din röst hörd för att få stopp på förslaget om en svensk flygskatt!

– Jag skulle önska att man öppnade ögonen lite och gjorde en omvärldsanalys. Miljön är viktig. Det går inte att komma ifrån. Men varför ska ett litet land, där flyget är viktigt för infrastrukturen – men i jämförelse med övriga världen, knappt har någon flygtrafik att tala om – införa en skatt som kommer påverka den globala miljön minimalt eller inte alls, samtidigt som den kommer försämra vår möjligheter för export, import, turism och näringsliv? Det kan nog ingen förstå.

Att Sverige ligger i framkant i att ta ansvar för klimatarbetet ska vi vara stolta över och ett arbete som ska fortsätta, men en svensk flygskatt som leder till försämrad regional utveckling och förlorade jobb utan någon särskild positiv inverkan på klimatet är inte rätt väg att gå. För ett hållbart flyg krävs investeringar i ny teknik som drivs av hållbara drivmedel. Detta arbete som flygbolagen ständigt arbetar med kommer bli lidande om högre kostnader införs och således kommer även hållbarhetsarbetet gå långsammare.

För att uppmärksamma de stora effekter som en flygskatt innebär för tillgängligheten, konkurrenskraften och den regionala utvecklingen pågår nu en kampanj och namninsamling på initiativ av branschorganisationen Svenskt Flyg.

Gå in på ettslagiluften.nu och gör din röst hörd för att få stopp på förslaget om en svensk flygskatt!

Till artikeln på Företagarna 

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen