Strategisk
utveckling

Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa små och medelstora företag i sitt strategiska arbete.
Allt från kartläggning till analys och genomförande.

 

Industrilyftet

Industrilyftet ska öka industrins attraktionskraft i länet och underlätta företagens tillväxt.
Projektet finansieras av ERUF, Region JH och privata medel.

 

Industrinatten

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.

KALENDER

I vår kalender får du en översikt över alla våra utbildningar, konferenser, nätverk och evenemang

Inget evenemang hittades!
VISA KALENDER

FÖRETAGSBLOGG

Här kan du hänga med i vad som händer i branschen och lära dig mer om våra vardag i tillverkningsindustrin.

IUC Z-GROUP
24 april, 2017

Välkommen till vår nya websida!

IUC Z-GROUP hänger med på digitaliseringståget och denna veckan lanseras vår nya websida! Vi har insett att vi vill kunna kommunicera bättre via webben och därför har vi gjort ett…

Industri JH
20 april, 2017

Från krigets Afghanistan till praktikplats på Wipro

I början av 2011 påbörjade Seifollah Khodadad den långa flykten från det konfliktdrabbade Afghanistan. Efter en fem månader farlig flykt kom han till Sverige, där han idag arbetar i industrin i Östersund….

Industri JH
19 april, 2017

Öka förädlingsvärdet

Lite förenklat kan man säga att förädlingsvärdet är försäljningsintäkter minus kostnad för material/insatsvaror. Dvs det värde man har adderat och kunnat ta betalt för. Tillverkningsindustri och handel är de två…

TILL FÖRETAGSBLOGGEN

OM OSS

IUC Z-GROUP ägs av 57 tillverkande företag i Jämtlands län. Vi arbetar för företagens utveckling och tillväxt.
Här hittar du alla våra delägare.

AIM Sweden

På AIM arbetar vi med 3D-printning, och är specialiserade på att arbeta med komponenter i metall och plast för användning inom industri, medicinteknik och biomedicin.

Hallströms Verkstäder AB

Vi bygger ventilationssystem, framförallt rör, i tunnplåt för bland andra norska off-shore-industrin, till bostäder och idrottsarenor.

Ventana Hackås AB

Gjuter aluminiumdetaljer i gipsformar och vidareförädlar detaljerna till färdig produkt.

Jemtab Systems

Vi tillverkar högtryckspumpar till framförallt SKF:s stora kullager, för att vidga lagret vid montering och demontering. Våra högtryckspumpar används också till att sätta fast propellrar på vindkraftverk.

AVTAL

Delägare i IUC Z-GROUP kan använda valda delar av de ca 25 avtal som finns inom över 20 avtalsområden. Många delägare vittnar om att förtjänsterna med dessa avtal vida överstiger kostnaden för den årliga serviceavgiften. Ett av många goda skäl att ingå i vårt nätverk.

LOGGA IN FÖR ATT SE DINA AVTAL