Vi för din röst i lokala, regionala, nationella och internationella frågor som rör industrins behov och utmaningar

Vill du utvecklas tillsammans med oss?

 

Marcus Noterius moderator på Leverans & försvar!

Marcus jobbar som programledare och journalist inom skrivande media, radio och tv. Sedan 15 år arbetar han på TV4 där han syns flitigt i både nyhetsgranskningar i Nyheterna samt i livesändningar i Nyhetsmorgon. Den 23-24 april kommer Marcus att moderera vår konferens Leverans & Försvar.

 

Möjligheter och tankar kring drönarutveckling

Peter Wilhelmsson är systemledare tillika projektledare på FMV i Östersund. Han är både projektledare för anskaffning av drönare till Försvarsmakten och har ansvar för utvecklingsarbete för framtidens drönaranskaffningar. Peter har en bakgrund inom flera materielområden på FMV och från Försvarsmakten.

 

Saab Östersund- en del av totalförsvaret i en strategiskt viktig region

Saab Östersund – en del av totalförsvaret i en strategiskt viktig region. Carl-Johan arbetar som Head of Department Infrastructure and Land Systems på Saab i Östersund sedan drygt tre år. Han har erfarenheter från olika branscher inom tillverkande industri men även som teknisk chef hos Skistar. Carl-Johan är också reservofficer i Försvarsmakten.

 

Aktuella erfarenheter av civil och militär drönarutveckling i Ukraina

Mr Andrii Plakhotniuk arbetar sedan november 2020 som Ukrainas ambassadör i Sverige. Innan dess tjänstgjorde han som generaldirektör för Direktoratet för att motverka ryska hot inom Ukrainas utrikesdepartement. Hans tidigare diplomatiska uppdrag inkluderar också den ukrainska diplomatiska missionen i Kina.

 

Att tillgodose ökat behov i en osäker tid

Björn Borin är Regiondirektör Affärsutveckling vid BAE Systems Hägglunds AB. Har arbetat på Hägglunds sedan 2005 i olika positioner inom fordons- och supportprojekt.Reservofficer vid Pansarbataljonen I19, med 2-8 veckors aktiv tjänstgöring per år.

 

Omvärldsläge

Ebbe Deraas arbeider som Forsvarskoordinator i Trøndelag og har nettopp begynt i jobben som klyngeleder for Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC). Han har tidligere arbeidet i Forsvaret og avsluttet forsvars-karrieren som oberst og sjef for Heimvevernet i Trøndelag.

 

Överlever ditt företag en kris eller krigssituation?

Thomas Lindberg är biträdande Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hans huvudsakliga uppdrag är att stärka det civila försvaret och länets motståndskraft i kris och i konflikt. Thomas har en bakgrund inom såväl näringsliv, egen företagare och från Försvarsmakten.

 

Hur fungerar näringslivet i ett attackerat land?

Mr Andrii Plakhotniuk arbetar sedan november 2020 som Ukrainas ambassadör i Sverige. Innan dess tjänstgjorde han som generaldirektör för Direktoratet för att motverka ryska hot inom Ukrainas utrikesdepartement. Hans tidigare diplomatiska uppdrag inkluderar också den ukrainska diplomatiska missionen i Kina.

 

Hybrida Hot/Digitala Attacker/Beredskap

Nina Åkerstedt är pedagog samt säkerhets- och informationssäkerhets-samordnare och ansvarar för en 2-årig säkerhetsutbildning vid Yrkeshögskolan Mitt. Hon har även utvecklat en utbildning för blivande informationssäkerhetsspecialister vid samma lärosäte. Nina utbildar i ledarskap vid landets militärhögskolor samt är återkommande ledarskapslärare vid en årlig nordisk chefskurs.

 

Hybrida Hot/Digitala Attacker/Beredskap

Nils Kalstad är direktör vid NTNU Samhällssäkerhet Institutionen för informationssäkerhet och kommunikationsteknik.

 
 

KTP Mittcirkeln

Ett samverkansprojekt mellan MIUN och IUC Z-GROUP som ska ge tillverkande industriföretag bättre förutsättningar i sin omställning för att minska sin klimatbelastning. KTP som samverkansmodell innebär att en nyexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen.

 
 

CommSec (Community Security)

CommSec är inriktat mot samverkan, beredskap och totalförsvarsfrågor. Det har sin bakgrund i vår regions möjligheter att ta del av den ökade efterfrågan på material och tjänster som förväntas i samband med återuppbyggnaden av totalförsvaret och de behov som ett svenskt NATO-medlemskap och värdlandsstöd innebär. Projektet sker i samarbete med Fremtidens Industri i Norge.

 
 

Lifelong Guidance 5.0

Lifelong Guidance 5.0 syftar till att stödja och underlätta studie- och yrkesvägledares arbete inför megatrender i vårt samhälle, såsom de digitala och gröna omställningarna.

PRENUMERERA PÅ IUC Z-GROUPS NYHETSBREV

NYHETER

Här kan du hänga med i vad som händer i branschen och lära dig mer om vår vardag i tillverkningsindustrin.

Konferens
12 april, 2024

Konferens: Leverans och försvar

Vilka är totalförsvarets behov? Vilken beredskap förväntas av företagen och näringslivet? Hur fungerar näringslivet och samhället under en kris eller krig? Klarar logistiken samhällets behov vid påfrestningar? Under ett dygn ska…
Medarbetare
27 mars, 2024

Ny vd på IUC Jämtland Härjedalen

Johan Bürger Hyllienmark är ny vd på IUC Jämtland Härjedalen. Läs mer om Johan →
Industri
18 mars, 2024

Industriforum 24 – Save the date!

Industriforum 2024! En mötesplats för företag inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Passa på att fördjupa dina kunskaper genom föreläsningar. Lägg in datumet i din kalender: 16 oktober 2024…
IUC Z-GROUP
4 januari, 2024

Livslångt lärande – Nytt internationellt treårsprojekt

IUC Z-GROUP deltar sedan mitten av December 2023 i ett treårigt Erasmusprojekt, "Lifelong Guidance 5.0 – Upscaling Guidance Services in Europe Erasmus+". IUC Z-Group kommer ansvara för att leda ett…
Okategoriserade
24 november, 2023

Industriforum 2023

För första gången arrangerades Industriforum på Folkets Hus i Östersund. Med 18 utställare ett hundratal besökare samt besök av teknikelever från Wargentinskolan och Industriprogrammet på Fyrvallaskolan ser vi fram mot…
IUC Z-GROUPOkategoriserade
13 november, 2023

Guldgalan 2023

Vinnare av priset "Årets Industriföretag" på Guldgalan gick i år till Minitube AB i Trångsviken. Juryns motivering: "Jämtlands minst kända globala företag som levererar över världen. Minitube brinner för ständig förbättring och…
IUC Z-GROUPTips
8 november, 2023

Industriforum 21 november

Industriforum 2023  21 november  Folketshus i Östersund    Agenda och hålltider    Vinterträdgården  09.00 - Registrering och utställning öppnar  09.30 - 09.40 IUC hälsar välkommen  09.45 - 10.00 Byggelit VD…
IUC Z-GROUP
23 oktober, 2023

Woolpower Årets Företag 2023 i Sverige

Woolpower vinner priset som Årets Företag i Sverige 2023! I sin motivering till priset säger juryn: Årets Företagare i Sverige kombinerar traditionella hantverksmetoder med ny teknik. De väver samman hållbarhet,…
FLER NYHETER