Smart Industriell Modernisering


Syftet med satsningen i detta projekt är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri. Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

 

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

PRENUMERERA PÅ IUC Z-GROUPS NYHETSBREV

NYHETER

Här kan du hänga med i vad som händer i branschen och lära dig mer om vår vardag i tillverkningsindustrin.

JemtabSIMMITTSmart Industriell Modernisering
25 mars, 2021

Jemtab tar nästa steg inom kvalitetssäkring och digitalisering

Jemtab Systems AB i Häggenås är nu ISO 13485:2016 certifierade och digitaliserade genom projektet SIM, Region Jämtland/Härjedalen.     Företaget har sedan 80-talet utvecklat och tillverkat produkter mot dental tillverkning…
Industrin till 1000RobotlyftetSmart Industriell Modernisering
17 mars, 2021

Nationell temperaturtagning av svensk industri: Stor vilja att satsa på utveckling

Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har nu tagit fram den tredje rapporten om hur Sveriges…
Automation och robotik iuc z-groupIUC Z-GROUPUtbildning
22 februari, 2021

Beskrivning av utbildningar som ingår i projektet Automation & Robotik

  Beställarkompetens inom automation & robotik Endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare För personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra…
Automation och robotiseringIUC Z-GROUP
22 februari, 2021

Automation & Robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet skapar stora…
IUC Z-GROUP
15 februari, 2021

What’s NXT: Fyra skiften och åtta trender som präglar svensk tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin kommer att förändras radikalt de närmaste 10 åren. Visst, det kommer säkert att finnas en del mindre och nischade produktionsenheter som fortfarande klarar sig med mestadels manuell tillverkning. Men…
Du, tekniken och framtidenIUC Z-GROUPRegion Jämtland HärjedalenSmart Industriell ModerniseringUtbildning
4 februari, 2021

DU, TEKNIKEN OCH FRAMTIDEN: IUC Z-GROUP producerar filmer för att visa ungdomar vägen till industrin

Som en del i projektet Smart Industriell Modernisering JH ingår att öka attraktionskraften till länets industrier. Många ungdomar söker information för att lättare kunna ta beslut kring sina gymnasieval, och…
Sårbarhet leverantörSmart Industriell ModerniseringTips
1 februari, 2021

Minska din sårbarhet som leverantör

  Det finns flera sätt att minska riskerna i sina leverantör/kund-relationer. Då jag kommer från en logistikbakgrund så kretsar strategierna jag är mest bekant med kring integration av leveranskedjan. Ledorden är informationsdelning, tillit, koordination, vinst-/riskdelning, ömsesidighet, gemensamma mål och kompatibla strategier.  Med kompatibla strategier…
Okategoriserade
1 februari, 2021

SCIENCE WEEK 3-5 FEBRUARI 2021

Science Week är ett forum som driver omställningen till en hållbar värld. Under tre dagar livesänder vi webbinarier och workshops på vår webbplats. Anmäl dig gärna till programpunkter du är intresserad…
FLER NYHETER

KALENDER

I vår kalender får du en översikt över alla våra utbildningar, konferenser, nätverk och evenemang

VISA KALENDER