Smart Industriell Modernisering, SIM, är ett treårigt projekt finansierat av ERUF, Region JH, IUC Z-GROUP, och Tillväxtverket.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri.
I region Jämtland/Härjedalen sysselsätts 8500 personer totalt inom olika industrinäringar. Industrin är viktig, även för andra branscher. Man brukar räkna med 2,6 extra arbeten på varje industriarbete.

SIM har som mål att ge ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering. Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering.
Och ökad kunskap om utvidgade värdekedjor, kundvärde och internationalisering.

Har ditt företag möjlighet att medverka?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

 

Stefan Fredriksson
VD IUC Z-GROUP
063-15 01 95
073-038 67 57
stefan.fredriksson@iuczgroup.se

 

Janita Palmqvist
Projektledare Region JH
janita.palmqvist@regionjh.se

 

Pontus Sandell
Projektmedarbetare
063-15 01 94
070-658 05 30
pontus.sandell@iuczgroup.se

 

Sverker Hallén
Projektmedarbetare
063-15 01 92
076-146 80 84
sverker.hallen@iuczgroup.se