Skip to main content

Finansiärer Smart Industriell Modernisering

 

Smart Industriell Modernisering, SIM, är ett treårigt projekt finansierat av Region JH, IUC Z-GROUP, Tillväxtverket och Europeiska Regionala UtvecklingsFonden (ERUF), 2019-2021.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industrier och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri.

I region Jämtland/Härjedalen sysselsätts 8500 personer totalt inom olika industrinäringar. Industrin är viktig, även för andra branscher. Man brukar räkna med 2,6 extra arbeten på varje industriarbete.

SIM är ett samverkansprojekt mellan IUC Z-GROUP och Region Jämtland Härjedalen med målet att ge ökad kunskap och färdighet inom fem olika delområden. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen av antingen IUC Z-GROUPs egen personal och/eller externa konsulter.

Delområdena är:

  1. Finansieringsmöjligheter och investeringsplanering
  1. Produktivitetshöjning och digitalisering
  1. Tjänst-/produkt-addering, utvidgade värdekedjor och kundvärde
  1. Kompetensförsörjning
  1. Affärsmodeller och internationalisering

Har ditt företag möjlighet att medverka?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

 

Stefan Fredriksson
VD IUC Z-GROUP
063-15 01 95
073-038 67 57
stefan.fredriksson@iuczgroup.se

Janita Palmqvist
Projektledare Region JH
063-146564
073-8074049
janita.palmqvist@regionjh.se

Pontus Sandell
Projektmedarbetare
063-15 01 94
070-658 05 30
pontus.sandell@iuczgroup.se

Sverker Hallén
Projektmedarbetare
063-15 01 92
076-146 80 84
sverker.hallen@iuczgroup.se

SIM JH NYHETER

Sårbarhet leverantör

Minska din sårbarhet som leverantör

By Smart Industriell Modernisering, Tips

  Det finns flera sätt att minska riskerna i sina leverantör/kund-relationer. Då jag kommer från en logistikbakgrund så kretsar strategierna jag är mest bekant med kring integration av leveranskedjan. Ledorden är informationsdelning, tillit, koordination, vinst-/riskdelning, ömsesidighet, gemensamma mål och kompatibla strategier.  Med kompatibla strategier…

Read More